بهشت نقد

از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس!

بهشت نقد

از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس!

بهشت نقد................................
امروز بزم ماتم زهرا(س) بهشت ماست
این نقـــد را به نســـیه فردا نمی دهــم
سید رضا موید
.........................................
می پرستان در بهشت نقد ساغر میکشند
دور گردان انـتــظــار آب کـوثـر مـی کـشنـد
صائب تبریزی
........................................
نقد میسازد بهشت نسیه را بر زایران
روضه جنت مثالش در دل شـبهای تار
صائب تبریزی
........................................
در عیش نقد کوش که چون آبـخور نماند
آدم بهشــت روضــه ی دار الســلام را
حافظ شیرازی
........................................
منکه امروزم بهشت نقدحاصل میشود
وعده ی فــردای زاهـد را چـرا باور کنم
حافظ شیرازی
........................................
کان نسیه و این بهشت نقد است
آن روضـــه نهـــان و این عیانـست
وحشی بافقی
.......................................
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است
خیام
......................................
بـهشت و دوزخ باریک بینان نقد می باشد
حساب خودنیندازدبه فرداخودحساب اینجا
صائب تبریزی
.....................................
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت
خیام نیشابوری

یا بکش یا چاره ای ...

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵ ق.ظ

 

گاهی اوقات ناله بعضیها در روضه آنقدر بی شیله پیله و ساده و بی ریا و بی ملاحظه این و آنست که وقتی ناله می زند و با آقای خودش درد دل می کند و میگوید "آقا آقا" می خواهم سیستم صوتی و متعلقاتش و هر چه نزدیکم هست را روی سرم خرد کنم ...!

 و اغلب این اتفاق وقتی می افتد که مستمع خیلی خیال هیئتی حرفه ای بودن ورش نداشته!

................................................................

بیچاره ام ای شاه، بیا دست بگیر
برگشته ام از راه معاصی کبیر

یا چاره راهی به من گمگشته
یا بگو به یک غمزه ای از چشم، "بمیر!"

*****

من زینت روی تو نبودم هرگز
در شکّن موی تو نسودم1هرگز

عمری به درت روی خزیدم، ترسم
گویی که به کوی تو نبودم هرگز!

.............................................................................................................................

 1- ناسودن

2-  هر سر موی مرا با تو هزاران کار است/ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

- بعدا نوشت:

یکی از دوستان می گفتند ایراد وزنی دارد! نمی دانم وا...، سر در نمیاورم!

 

۹۲/۰۵/۳۰