بهشت نقد

از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس!

بهشت نقد

از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس!

بهشت نقد................................
امروز بزم ماتم زهرا(س) بهشت ماست
این نقـــد را به نســـیه فردا نمی دهــم
سید رضا موید
.........................................
می پرستان در بهشت نقد ساغر میکشند
دور گردان انـتــظــار آب کـوثـر مـی کـشنـد
صائب تبریزی
........................................
نقد میسازد بهشت نسیه را بر زایران
روضه جنت مثالش در دل شـبهای تار
صائب تبریزی
........................................
در عیش نقد کوش که چون آبـخور نماند
آدم بهشــت روضــه ی دار الســلام را
حافظ شیرازی
........................................
منکه امروزم بهشت نقدحاصل میشود
وعده ی فــردای زاهـد را چـرا باور کنم
حافظ شیرازی
........................................
کان نسیه و این بهشت نقد است
آن روضـــه نهـــان و این عیانـست
وحشی بافقی
.......................................
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است
خیام
......................................
بـهشت و دوزخ باریک بینان نقد می باشد
حساب خودنیندازدبه فرداخودحساب اینجا
صائب تبریزی
.....................................
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت
خیام نیشابوری

گفت هر جور که می توانی به امام حسین ع خدمت کن، هر کاری که از دستت برمیآید در تعظیم شعائر حسینی انجام بده!
حتی اگر یک جرثقیل هم داشتی، می توانی بیایی سر راه زوار روز اربعین سیدالشهدا و پرچم یاحسین را به اهتزاز درآوری!

 

 

نجف الاشرف، ایام اربعین 92
ان یوم الحسین اقرح جفوننا ...
یک وقت کسی گریه می کند و چشمش سرخ می شود
ولی روز حسین علیه السلام پلک علی بن موسی الرضا ع را مجروح کرده است
...

  

به این خیایان می گفتند:
شارع الحسین ع ... !

 

 

 

هنوز صدای ابراهیم در این کانال جاریست ...

یک پژوی دویست و شش داشت این آقای سقامنش که آن سال هر وقت فرصت گیر می آوردیم، کاروان را میپیجاندیم و تو بگو که کجاها نمی رفتیم! هفت نفر با یک دستگاه خودروی سواری!
روضه های خصوصی آن سال یادم مانده: در یک قایق شکسته کنار اروند! کنار کانال کمیل، طلائیه و ...

 

 

این عکس را در ورودی شهر کوچکی، وسط مسیر نجف و کربلا گرفتم.

دهه محرم سال 90- حسینیه امام حسن مجتبی ع

 

سفر زیارتی مشهد کانون صراط
امیر محمد!